Download GJV Launcher

Als de laucher niet geladen wordt, kan het zijn dat het SSL-certificaat niet op jouw computer is geïnstalleerd. Doe dan het volgende:
  1. Download het SSL-certificaat hier
  2. Zorg dat dit bestand op je C schijf staat (C:\)
  3. Download het installatiescript hier
  4. voer het script uit als administrator (Rechtsklik > Uitvoeren als Administrator)
  5. Als er "Certificate added" staat, is het installeren gelukt